• sewing-027
  • Sewing-Centers03
  • Sewing-Centers01
  • תופרת

מרכזי תפירה

הכשרה מקצועית למבוגרים בתחום התפירה.  


 הצורך

העולים מאתיופיה מגיעים מסביבה ותרבות שונות מאוד, לחלקם חסרים הידע והמיומנויות הנדרשות על מנת למצוא תעסוקה, כמו גם אמצעים ללמידה מחדש או השתתפות בקורסים מקצועיים. התוצאה מכך היא עוני, עיכוב בהשתלבות בקהילה, איבוד הערך העצמי והכבוד של ילדיהם.

הפתרון

קורסים בתפירה לגברים ולנשים מבוגרים מהעדה האתיופית, המספקים מיומנויות, מרכז חברתי ופתיחת דלתות לעולם העבודה בתחום הזה.

השיטה

שני מרכזי תפירה פועלים  פעם בשבוע. המשתתפים מקבלים מכונות תפירה, בדים והדרכה על ידי מורה מוסמכת המלמדת אותם את המיומנויות הנדרשות לתפירה ולתיקון בגדים. חלק מהמשתתפים מקבלים מכונות תפירה אותן יכולים לקחת הביתה, מה שמאפשר להם לעבוד מהבית ולהרוויח כסף. מתנדבים מסייעים בתהליך ההוראה, תחזוקה של המכונות, איסוף בדים והשגת תרומות של מכונות תפירה. בנוסף,כחלק בלתי נפרד, הם מקבלים  לא רק מקום אליו הם יכולים לצאת וליצור קשרים חברתיים: הם מארגנים גם טיול שנתי למקומות מעניינים בארץ.

המשתתפים

מבוגרים בני 40 עד 70, הלומדים בקבוצות של 8-12 משתתפים.

 מיקום

נתניה | כפר סבא

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website