• sew
  • P1010008
  • SWEATERS

מעגלי סריגה

פעילות קבוצתית בה סורגים פריטי לבוש, בובות ושמיכות הנתרמים לילדים נזקקים, חיילים בודדים ופגיות בבתי חולים


הצורך

ילדים ומבוגרים שאינם יכולים להרשות לעצמם לקנות סוודרים לחורף, חייבים למצוא פתרון על מנת לשמור על חום גופם.

הפתרון

נשים המעוניינות לעזור ולתרום מעצמן לאנשים מעוטי יכולת בקהילה שלהן, סורגות סוודרים וצעיפים. זהו פתרון מושלם באמצעותו זוכים כל הצדדים.

השיטה

מרכזי סריגה, במסגרתם נפגשות נשים וסורגות סוודרים, צעיפים ובובות מרהיבות. המוצרים נתרמים למועדוניות לילדים נזקקים, חיילים בודדים, פגיות בבתי חולים ועוד.

המשתתפים

סורגות מארגון ESRA

מאות ילדים ברחבי ישראל

מיקום

ברחבי  הארץ

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website