• BeFriendind1
  • BeFriending2
  • BeFriending3
  • BeFriending4

"להיות חבר"

מתנדבים מבקרים קשישים ומסייעים להם חברתית ותרבותית. 

הצורך

קשישים או בודדים מרגישים בדידות ואין להם עם מי לדבר או להתייעץ.

הפתרון

מענה חברי המספק סיוע לקשישים ובודדים.

השיטה

מתנדבי העמותה שהוכשרו להיות "חברים",  מבקרים תדיר בביתם של בודדים, קשישים או עריריים, ומהווים עבורם אוזן קשבת, שותפים לטיול, קריאה וכו'.

מיקום

ברחבי הארץ

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website