Reducing educational gaps for children and youth

"צעדים ראשונים"

מומחים בתחום הגיל הרך עובדים בגן טרום חובה וחובה, ומסייעים בהכנה לקראת כיתה א' מבחינה רגשית ולימודית

הצורך

ילדי גן חובה, שעתדים לעלות כיתה א', אינם מוכנים בצורה מספקת. חסרות להם מיומנויות מוטוריקה גסה ועדינה, כישורי טרום קריאה, זיהוי מספרים ומיומנויות הנדרשות להם על מנת להתמודד עם תסכולים רגשיים-חברתיים. באוכלוסיות מוחלשות גדל הפער מול ילדים בני גילם המגיעים משכונות מתקדמות ומבוססות יותר.

הפתרון

סיוע מקצוע לילדי הגן, על ידי מומחה בתחום, מותאם אישית לצרכיו של כל ילד, במטרה להכין אותם לקראת כיתה א', לצמצם את הפערים ולתת להם סיכוי טוב יותר להצליח בלימודים.

השיטה

שני מורים/רכזים נפגשים עם הילדים, צופים בהם ובעקבות כך מפתחים פרופיל אישי לכל ילד , תוך שימת דגש על נקודות החוזק והחולשה שלו. מתוך כך מתכננים תכנית עבודה מותאמת אישית לכל ילד. המורים מגיעים לגן פעמיים בשבוע במהלך כל שנת הלימודים, ועובדים בצורה פרטנית. 

המשתתפים

ילדים בני 5-6 הלומדים בגן חובה.

מיקום

שכונת חפציבה, נתניה.

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website