• IMG_5467
  • class
  • d0d354668f69293e040aa69de3140c78_L
  • IMG_5568

אסטרטגיות למידה

קידום ופיתוח מיומנויות חשיבה ולמידה לנוער עם לקויות למידה

הצורך

לקויות למידה נחשבות לבעיה הולכת וגדלה עם השנים. יותר ויותר ילדים מאובחנים זקוקים לסיוע על מנת להתגבר על קשיים אלו.

הפתרון

מתן כלים להתמודדות עם הקשיים על ידי מורה מקצועי.

השיטה

מורה מתמחה מלמד את בני הנוער אסטרטגיות למידה ומסייע להם להתכונן למבחני הבגרות ולהשלים את המשימות הבית ספריות.

המשתתפים

13 תלמידי תיכון המתגוררים בכפר הנוער הדתי (פנימייה) "כפר הנוער חסידים" שאובחנו כבעלי לקויות למידה.

מיקום

כפר הנוער הדתי כפר חסידים

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website