• Project photos 2011 527
  • IMG_8087 - Copy
  • מכמורת
  • michmoret02
  • FB_IMG_1512686955496

תוכנית למצוינות מדעית

מסלול דו שנתי לנוער בעל פוטנציאל גבוה, בו לומדים ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, מדע ואקולוגיה במכללת רופין מבואות ים, מכמורת.  

הצורך

בני נוער בעלי יכולות גבוהות מהממוצע אינם ממצים את הפוטנציאל הגלום בהם בשל מגבלות כספיות.  

הפתרון

מסלול מצויינות ייחודי המציע לבני הנוער פלטפורמה למצות את יכולתם ולפגוש חברים בעלי פוטנציאל דומה. 

השיטה

שתי קבוצות של בני נוער בעלי מוטיבציה ופוטנציאל גבוהים, משתתפים במסלול המתקיים במבואות ים, מכמורת, בשיתוף מכללת רופין. מסלול דו שנתי, אחת לשבוע.  בני הנוער מגיעים בהסעה מאורגנת מבית הספר בליווי סטודנטים שקיבלו מלגה. בהגיעם הם מקבלים ארוחת צהריים ולומדים את תחומי הביולוגיה, פיזיקה, כימיה, המדע והאקולוגיה הימית. 

המשתתפים

36 בני נוער (14-16), הלומדים בכיתות ח' ו-ט'.

מיקום

המכון למדעי הים ע"ש רופין, מכמורת.

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website