• IMG_0814 (002)
  • מרכז מוסיקה
  • PC140020 - Copy
  • IMG_0832-(002)

מרכז ווליום

לימוד מוסיקה מקצועי וקורס D.J. לילדים ולנוער

הצורך

עולם המוסיקה משחק תפקיד מרכזי בעולמם של בני הנוער ומהווה אמצעי ביטוי משמעותי לגישות ולרגשות שלהם. "סגנון המוסיקה שאני שומע" לעתים קרובות מזוהה עם "קבוצת השייכות שלי" והיעדר חשיפה למוסיקה ישראלית עשוי להרחיק בני נוער מחבריהם.

הפתרון

מתן הזדמנות לבני נוער לפתח את הכישוריהם המוסיקליים באמצעות האזנה ונגינת מוסיקה, לימוד מוסיקה באופן מקצועי וחיזוק החיבור שלהם לתרבות המוסיקה הישראלית.

השיטה

מרכז ווליום למוסיקה משמש כמרכז מוסיקה חברתי וחינוכי לבני נוער המחבר בין תרבויות שונות באמצעות המוסיקה.

המשתתפים

בני נוער בגילאי 12-18.

מיקום

נתניה.

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website