• Schoolrship01
  • SchoolrshipSBC02
  • IMG_1928
  • IMG_1842
  • SchoolrshipSBC03
  • student
  • 20180301_084210
  • IMG_5533
  • scolarship02

קרן מלגות

סיוע לסטודנטים החל מהשנה השלישית ללימודיהם

   מכסת המלגות לשנת 2019 הסתיימה, אנו נעדכן ברגע שתיפתח מכסה נוספת.

הצורך

סטודנטים ממשפחות מעוטות יכולת זקוקים לסיוע כספי על מנת להשלים את לימודיהם.

הפתרון

לספק לסטודנטים מלגות שיאפשרו להם להמשיך את לימודיהם ולמצות את הפוטנציאל שלהם.

השיטה

החל משנת הלימודים השלישית, סטודנטים יכולים להגיש בקשה לקבלת מלגה שתסייע להם לממן את הלימודים. על הסטודנט לעמוד בקריטריונים שנקבעו על ידי הקרן. סכום המלגה תלוי ברקע ובנסיבות האישיות של הסטודנט.

משתתפים

סטודנטים ממשפחות מעוטות יכולת, החל משנת הלימודים השנייה

מיקום

ברחבי הארץ

 

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website