• IMG-20190213-WA0010
  • SBC-A1
  • SBC-A2
  • SBC-A3

SBC סטודנטים בונים קהילה

פרויקט רב שנתי, בו משכנים סטודנטים בשכונות מוחלשות ובתמורה כל סטודנט חונך קבוצת ילדים מהשכונה ופעיל חברתית בקהילה המקומית

 

הצורך

ילדים משכונות מוחלשות אינם זוכים בהזדמנות שווה להתפתחות ברמה האישית והלימודים אף מוצאים עצמם ברחובות. לעיתים התנהגות פלילית נראית כמו קיצור דרך מפתה המנציח את מעגל העוני והמצוקה. לאלו שיכולים ומבינים שיש לפרוץ ולצאת לחפש דרך להשתלב במסגרת של חינוך להשכלה גבוהה, בדרך כלל אין את האמצעים הכספיים להשגת מטרה זו.

 

הפתרון

פרויקט המייצר אפשרויות חיזוק והעצמה לילדים ולסביבתם התומכות. הפרויקט מספק לקהילה חונכים ומודלים לחיקוי להשגת הצלחות, תוך הבטחת תמיכה כלכלית לסטודנטים מבטיחים, בעלי מוטיבציה הזקוקים לסיוע על מנת להשלים את לימודיהם באוניברסיטה. בנוסף, החונכים מעורבים בקהילה ומייצרים פעילויות המשלבות את הילדים ובני משפחותיהם על מנת תת מענה קהילתי מלא. 

השיטה

סטודנטים מקבלים דיור בשכונות מוחלשות. במסגרת תפקידם כחונכים  ומודל לחיקוי, הם מבלים 4 שעות שבועיות בסיוע לתלמידי בית ספר חלשים יותר בשיעורי הבית ומיומנויות חברתיות, ועוד 4 שעות שבועיות במסגרת פעילויות קהילתיות. הילדים מבקרים בבתיהם של הסטודנטים ורואים כיצד הם חיים ועובדים. החונכים מארגנים פעילויות חברתיות בכל חודש ומעורבים בחיי המשפחה, בשכונות ואף מפתחים גישות ותכניות משפחתיות מותאמות. נכון לחודש אוקטובר 2018, מעל 200 סטודנטים סיימו את לימודיהם באוניברסיטאות תוך כדי חניכה של יותר מ-750 ילדים מאזורים מעוטי יכולת.

 

השכונות המשתתפות

חפציבה – 12 סטודנטים שחיים ב- 5 דירות נפרדות חונכים 42 ילדים הלומדים בכיתות ג' עד ו'.

קרית נורדאו – 10 סטודנטים שחיים ב-4 דירות נפרדות חונכים 36 ילדים הלומדים בכיתות ד' עד ו'.

סלע – 9 סטודנטים שחיים ב- 4 דירות נפרדות חונכים 36 ילדים הלומדים בכיתות ג' עד ו'.

נאות שקד – 10 סטודנטים שחיים ב- 5 דירות נפרדות חונכים 36 תלמידים הלומדים בכיתות ג' עד ו'.

מיקום

נתניה

 

Media

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website