• journey
  • Group photo in Ethiopia
  • journey5
  • journey1

מסע לזהות

קורס לנוער, בעיקר ממוצא אתיופי, המקנה בטחון עצמי, כושר מנהיגות, שייכות וגאווה, הן בביתם הישראלי והן במורשתם. הקורס מסתיים במסע שורשים באתיופיה

הצורך

בני נוער ממוצא אתיופי שחונכו וגדלו בישראל עומדים בפני משבר זהות אמיתי. הם אינם מרגישים לגמרי ישראליים או לגמרי אתיופיים, וכתוצאה מכך יש להם נטייה לדו ערכיות כלפי שתי התרבויות.

הפתרון

החדרת תחושת שייכות וגאווה, הן בביתם הישראלי והן במורשתם האתיופית, במטרה לסייע להם לבנות את הביטחון העצמי ואת מיומנויות המנהיגות שלהם.

השיטה

בני נוער נבחרים עוברים קורס בן 8 חודשים הכולל מפגשים שבועיים בהם לומדים מיומנויות שונות הכוללות מנהיגות, אידאולוגיה, ציונות, גאווה במורשתם ותקווה לעתיד. הקורס מסתיים בשבוע של מסע שורשים  באתיופיה , שם הם פוגשים לראשונה בני משפחה שעדיין חיים שם. מבקרים בכפרים מהם הגיעו הוריהם, רואים את החיים הכפריים באתיופיה ואת המסע המאוד קשה שעברו הוריהם, בהליכה דרך סודן במטרה להגיע לירושלים, ארץ הקודש. החוויה מעניקה לבני הנוער תובנה לגבי מורשתם, תחושת גאווה במאות שנות היהדות באתיופיה, התייחסות מחדש למסעות הקשים של הוריהם ותחושת שייכות חדשה לא לעבר, אלא לישראל ולהווה.

המשתתפים

15 בני נוער מהקהילה האתיופית המתגוררים בנתניה.

20 בני נוער מהקהילה האתיופית המתגוררים בראשון לציון.

מיקום

נתניה | אולגה

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website