• IMG_5086
  • Sderot young leaders 1
  • IMG_5089
  • DSC_0027

העצמת מנהיגים צעירים SYL

הכשרת תלמידים באמנות הדיבייט באנגלית, והשתתפות בפעילות על פי מודל האו"ם לשמש כשגרירי שדרות בארץ ובעולם

הצורך

בני הנוער בעיירות הפיתוח אינם זוכים להכשרה ולימוד ראויים ו"נשארים מאחור".

הפתרון

הכשרה באמנות הדיבייט באנגלית, פיתוח כישורי מנהיגות ולימודים מדעיים על מנת לייצג נאמנה את העיר שדרות. 

השיטה

ESRA בשיתוף SYL מכשירים תלמידי תיכון לשמש כשגרירי העיר שדרות ומכינים אותם להשתתפות בתחרויות דיבייט ברחבי הארץ. ההכשרה כוללת לימוד אנגלית, כישורי מנהיגות, מגוון פעילויות חברתיות, רובוטיקה ומחשבים. בתמורה לכך הם מסייעים לתלמידי בית הספר היסודי בלימוד אנגלית, בשיתוף המורה לאנגלית בבית הספר. 

 

המשתתפים

2 קבוצות של כ- 15 תלמידים.

מיקום

בית ספר גוטווירט, שדרות

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website