• IMG_6646
  • FB_IMG_1512686720248
  • IMG_8991
  • skate
  • skate

העצמה בסקייטבורד

קורס שבועי לילדים, בו רוכשים מיומנות, משמעת וביטחון עצמי, ובסיומו מקבלים את ציוד הגלישה.

הצורך

בשכונות המוחלשות קיימת פעילות מועטה בשעות אחר הצהריים והילידים ובני הנוער מבלים את זמנם בשיטוט ברחובות ומשם הדרך לפלילים קצרה.

הפתרון

מתן מענה לילדים ונוער בשעות אחר הצהרים במסגרת מאורגנת בה הם רוכשים מיומנות, משמעת וביטחון עצמי דרך הנאה מענף ספורט פופולרי – גלישה בסקייטבורד.

השיטה

ילדים ונוער משתתפים בשעות אחר הצהרים אחת לשבוע בפעילות גלישה בסקייטבורד, בהדרכת מדריכים מקצועיים. את הילדים מלווים סטודנטים שקיבלו מילגה המשתתפים בפרויקט מקבלים את כל הציוד הנדרש על מנת להשתתף בשיעורי הגלישה בסקייטבורד, כולל קסדות, מגני ברכיים ומרפקים נעליים וסקייטבורדים. כל אלו מוענקים להם במתנה עם השלמת הקורס בהצלחה. בחוג הם לומדים  להשיג  שליטה, את הביטחון לקום כאשר הם נופלים , וכל זה תוך כדי הנאה.

המשתתפים

נתניה, שכונת נאות שקד - 12 ילדים ובני נוער מלווים בסטודנט.

נתניה, שכונת נורדאו - 12 ילדים ובני נוער  מלווים בסטודנט

ראשון לציון - 12 ילדים ובני נוער מהאזור מלווים בסטודנט.

בא שבע -  10 ילדים ובני נוער משכונה יא' מלווים בסטודנט.

מיקום

 נתניה | באר שבע | ראשון לציון | דרום תל אביב

Media

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website