• playing with a dog
  • mish
  • misholim02
  • misholim01
  • אורוה - תלמים   11.2010 093

מנהיגות בדרך הטבע

יום לימודים שבועי לילדים ונוער מהחינוך המיוחד, בו לומדים לתקשר ורוכשים כלים להצלחה אישית וחברתית באמצעות רכיבה על סוסים, אילוף כלבים וטיפול בבע"ח בחווה הטיפולית בקיבוץ מגל. חדרה והסביבה..

 הצורך

ילדים בעלי הפרעות התנהגותיות צריכים להסתגל לשיטות לימוד כלליות בהן משתמשים בבתי הספר, ובפועל,הם מתקשים להסתגל וזקוקים לצורת לימוד שונה על מנת להצליח.

הפתרון

 הקניית תוכנית לימוד שונה המאפשרת לילדים בעלי הפרעות התנהגותיות להצליח מבחינה לימודית וחברתית. בשנה השנייה לתוכנית, התמקדות בהעצמה והקניית כישורי מנהיגות. 

השיטה

תלמידים מבתי ספר בחינוך המיוחד, מגיעים לחוות הסוסים הטיפולית שבקיבוץ מגל, בליווי מוריהם, ליום לימודים אחד בשבוע. התוכנית כוללת אילוף סוסים וכלבים, וטיפול בחיות נוספות ובדרך זו מועברים תכנים מתוכנית הלימודים הכללית - חשבון, מדעים וכישורי חיים. החל מהשנה השניה לפרויקט, בוגרי התוכנית חונכים את חבריהם הצעירים מבית הספר, ובכך הופכים מחניכים לחונכים וממטופלים למטפלים.

המשתתפים

15 ילדים בעלי הפרעות התנהגותיות, הלומדים בכיתות ה'-ו' בבית ספר קציר.

10 ילדים בעלי הפרעות התנהגותיות, הלומדים בכיתות י'-יא' בבית ספר שפרירים.

מיקום

קיבוץ מגל

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website