Chat AWay

Chat Away - אנגלית מדוברת לתלמידים

 1. שיפור מיומנויות שיח לתלמידי כיתות ח'- יב
 2. בשעות אחר הצהריים כ-30 דקות בזום בנושאים מעניינים למשך 12 מפגשים
 3. תכנית מתאימה לתלמידים עם רמת אנגלית טובה ויכולת קיום שיחה באנגלית
 4. המפגש עם מתנדב/ת דובר/ת אנגלית שפת אם, שאינם מורים אך עברו הכשרה
 5. התוכנית בפיקוח משרד החינוך
 6. להצטרפות מהירה לתוכנית יש למלא את הטופס בעמוד זה (מותנית באישור הורים)
 7. לאחר ההרשמה מתנדב/ת יצרו עימך קשר לתיאום בוואטסאפ / אימייל

לטופס אישור הורים יש ללחוץ כאן - אישור הורים הינו הכרחי להצטרפות לתוכנית

Chat Away
אנגלית מדוברת לתלמידים

 1. שיפור מיומנויות שיח לתלמידי כיתות ח'- יב
 2. בשעות אחר הצהריים כ-30 דקות בזום בנושאים מעניינים למשך 12 מפגשים
 3. התכנית מתאימה לתלמידים עם רמת אנגלית טובה ויכולת קיום שיחה באנגלית
 4. המפגש עם מתנדב/ת דובר/ת אנגלית שפת אם, שאינם מורים אך עברו הכשרה
 5. התוכנית בפיקוח משרד החינוך
 6. להצטרפות מהירה לתוכנית יש למלא את הטופס בעמוד זה (מותנית באישור הורים)
 7. לאחר ההרשמה מתנדב/ת יצרו עימך קשר לתיאום בוואטסאפ / אימייל

לטופס אישור הורים יש ללחוץ כאן

Chat Away - טופס הרשמה

יש להקליד שם פרטי
יש להקליד שם משפחה
יש להקליד מספר טלפון נייד
יש להקליד כתובת אימייל
יש להקליד את מקום מגוריך
יש להקליד שם בית הספר
יש לבחור כיתה
יש לבחור נושא שיחה אחד או יותר

לטופס אישור הורים יש ללחוץ כאן (תנאי להשתתפות בתכנית)

אנא אשר