mobile shops

לעמותת ESRA חנויות יד שנייה המציעות מגוון רחב של פריטי אספנות, כלי בית, הלבשה לנשים גברים וילדים, פריטי עיצוב, מכשירי חשמל ביתיים, ספרים באנגלית ובעברית באיכות גבוהה ובמחירים סמליים. ההכנסות מסייעים לממן את הפרויקטים הקהילתיים החשובים שלנו לטובת אוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית. אנו מקדמים בברכה תרומות פריטים שלא נחוצים לכם עוד על מנת להפוך אותם לאוצר של מישהו אחר.

התנדבות בחנויות יד שנייה

 

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website